پذیرش پیشنهاد دوره آموزشی

وب دانش برگزار کننده دوره های آموزشی طراحی وب این امکان را فراهم آورده تا هر کسی با حداقل تجربه برگزاری دوره های آموزشی و نیز سابقۀ بازار کار بتواند دورۀ مورد نظر خود را پیشنهاد دهد و خود در همان زمینه مبحث را تدریس کند. این دوره ها تماما بر اساس سرفصل های طراحی و مهارتهای وب بوده و علاقمندان به ارائۀ مباحث، می توانند از طریق صفحه “پیشنهاد دوره” نسبت به برگزاری دوره مورد نظرشان اقدام نمایند.

دوره ها در کل در سه زمینه کلی “طراحی، برنامه نویسی و کدنویسی و امنیت، بازاریابی اینترنتی” است که افراد پیشنهاد دهندۀ دوره می بایست در همین سه حوزه پیشنهاد خود را ارائه دهند. پس از ارائۀ پیشنهاد و تایید مسئولین وب دانش، درخواست ارائۀ سرفصل بر اساس ۶ روز آموزشی را به آنها ارسال می کنند و سپس دوره در وب دانش معرفی و ثبت نام آغاز خواهد شد.

علاقمندان به تدریس دوره ها، می بایست حداقل یک مدرک معتبر و یا مدرکی دال بر سابقۀ کاری داشته باشند تا بتوانند نسبت به ارائۀ پیشنهاد دوره اقدام نمایند.

دوره های آموزشی وب دانش، گامی در راستای ارتقای دانش وب فارسی.

اخبار دوره های آموزشی
ترفندهای آموزشی