کارگاه اندروید (مقدماتی)

شما در این دوره ساختار اصلی برنامه نویسی اندروید اشنا شده و در هر روز ( پایان هر ۴ ساعت) پروژه ی کوچکی تعیین میشود که دانشجویان می بایست تا پایان کلاس آن روز پروژه را أماده کنند.

اخبار دوره های آموزشی
ترفندهای آموزشی