شرایط پذیرش ثبت نام

وب دانش

توافقنامه ثبت نام در دوره های آموزشی وب دانش به شرح ذیل است.

ثبت نام کننده محترم می بایست شرایط زیر را بپذیرد تا بتواند در دوره های آموزشی وب دانش ثبت نام کند :

  1. ثبت نام کننده با هدف یادگیری و توسعه دانش خود در دوره ثبت نام می کند.
  2. ثبت نام هر دوره، مختص همان دوره است و زمان و مکان طبق آنچه که در سایت نوشته شده است می باشد.
  3. هزینه ثبت نام تا ۷۲ ساعت (۳ شبانه روز) قبل از شروع دوره مورد نظر شما قابل عودت است اما پس از آن هیچگونه وجهی عودت داده نمی شود.
  4. در صورت انصراف از ثبت نام، نهایتا تا ۳ روز مانده به شروع دوره مدنظر، می بایست از طریق فرم تماس موجود در سایت به مسئولین وب دانش اطلاع رسانی شود. در غیر اینصورت هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.
  5. اقامت دانشپذیر از ساعت ۱۴ روز جمعه (که اعلام خواهد شد) تا ساعت ۱۲ روز جمعه هفتۀ بعد از ورود است.
  6. نقل مکان از محل اقامت به محل برگزاری دوره و برگشت از محل برگزاری دوره به محل اقامت در مشهد، رایگان است.
  7. دانشپذیر هرگونه مشکلات جانی، مالی، خسارت به اموال و غیره گردد را خود به عهده دارد و در طول مدت دوره، وب دانش هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

 

اخبار دوره های آموزشی
ترفندهای آموزشی